Institutul Național al Patrimoniului

Administrația Fondului Cultural Național

Europeana

Clasificarea articolelor
Digitizate: 27576
Numai cu fișă descriptivă: 31783
TOTAL: 59359

Notă: Pentru selectare multiplă folosiţi tastele 'Shift' (selecţii succesive) sau 'Ctrl' (selecţii discontinue). Căutarea se poate face pe un singur criteriu de selecţie!


Conferinţa naţională Proeuropeana. Acţiuni şi soluţii de digitizare a patrimoniului cultural românesc

Evenimentul s-a desfăşurat în data de 12 noiembrie 2015 prin colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României, în sediul căruia a şi avut loc şi s-a derulat şi sub egida proiectului „Prin industrie, pentru ţară". Digitizarea colecţiei de fotografii de Ia Expoziţia şi Târgul de Mostre a Industriei din România Mare (Bucureşti, 1921), implementat de către Muzeul Naţional de Istorie a României în parteneriat cu Insstutul Naţional al Patrimoniului şi co‐finanţat de asemenea de către Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Conferinţa a fost împărţită în două secţiuni, în cadrul căruia s-au susţinut 13 comunicări şi au avut loc două dezbateri: Cum sporim patrimoniul digital din România? Propuneri de politici, programe, cooperări şi Cine, cum şi ce digitizează în instituţiile memoriei? Priorităţi, proceduri, tehnici, responsabilităţi.
Conferinţa a reuşit promovarea metodelor şi nevoilor de digitizare şi accesibilizare on‐line a publicaţiilor ştinţifice, colecţiilor şi arhivelor de documente şi imagini.
La conferinţă a participat şi domnul Bogdan Stanoevici, secretar de stat la Ministerul Culturii.

Comunicări susţinute în cadrul conferinţei: PRO-EUROPEANA. Acţiuni şi soluţii de digitizare a patrimoniului cultural românesc

9:00 - 9:30 Cuvânt de deschidere:
Ernest OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU, director Muzeul Naţional de Istorie a României
Radu-Petre NĂSTASE, manager Institutul Naţional al Patrimoniului
Dan MATEI, director Direcţia de Cercetare, Evidenţă a Patrimoniului Mobil, Imaterial şi Digital, Institutul Naţional al Patrimoniului

9:30 - 10:15 - Prezentare de proiecte
Bogdan ŞANDRIC (Institutul Naţional al Patrimoniului), Proiectul "ProEuropeana. Biblioteca digitală a publicaţiilor muzeale"
Cornel ILIE (Muzeul Naţional de Istorie al României), Proiectul "Prin industrie, pentru Ţară". Digitizarea colectiei de fotografii de Ia Expozitia şi Targul de Mostre a Industriei din România Mare (Bucureşti, 1921)

Sesiunea I
10:15-10:30 - Irina OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU (Administraţia Prezidenţială), Digitizarea în instituţiile de patrimoniu cultural din Europa. Cum stăm şi încotro mergem.
10:40-10:55 - Dan MATEI (Institutul Naţional al Patrimoniului), Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu) împlineşte 7 ani: învăţăminte pentru viitoarea Bibliotecă Digitală a României (culturalia.ro)
11:05-11:20 - Codruţa MIHAILOVICI (Arhivele Naţionale ale României), Patrimoniul documentar al Arhivelor Naţionale în colecţiile digitale internaţionale
11:30-11:45 - Măriuca STANCIU (Biblioteca Academiei Române), Digitizarea colecţiilor de patrimoniu ale Bibliotecii Academiei Române
11:55-12:10 - Marinela COVACI (Biblioteca Naţională a României), Colecţiile digitale ale Bibliotecii Naţionale a României - prezent şi viitor
12:30-13:30 - Dezbatere:
Cum sporim patrimoniul digital din România? Propuneri de politici, programe, cooperări.
Moderatori: Dan MATEI, Bogdan ŞANDRIC

Sesiunea II
14:30-14:45 - Robert BODNAR (Biblioteca Centrală Universitară Cluj), Digitizarea la BCU Cluj: realizări, obstacole si perspective
14:55-15:10 - Marius DIACONESCU (Universitatea din Bucureşti), Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naţionale ale României. Prezentare şi stadiu
15:20-15:35 - Cezar POPESCU şi Cernău Ioan (Asociaţia Culturală Atelierele Albe; Muzeul Judeţean Ialomiţa), Detalii tehnice privind proiectul Colecţia Costică Acsinte
15:45-16:00 - Oana ILIE (Muzeul Naţional de Istorie al României), Imago Romaniae - o călătorie fascinantă în trecutul „pitoresc" al României şi www.capodopere2019.ro
16:10-16:25 - Iuliana DAMIAN (Institutul Naţional al Patrimoniului), Colecţia bibliografică Eugen şi Maria Comşa
16:35-16:50 - Bogdan ŞANDRIC, Oana BORLEAN, Adriana Vîlcu, Iuliana Damian (Institutul Naţional al Patrimoniului), Perspective 3D asupra preistoriei. Patrimoniul Muzeului Civilizatiei Gumelnita in lumina noilor tehnologii ale informatiei
17:00-18:00- Dezbatere:
Cine, cum şi ce digitizează în instituţiile memoriei? Priorităţi, proceduri, tehnici, responsabilităţi.
Moderatori: Cornel ILIE, Bogdan Şandric
18:00 - Cuvânt de închidere

Rezultate şi Continuitate

Îmbunătăţirea semnificativă accesului public la resursele ştiinţifice şi culturale naţionale prin;
1. realizarea unei platforme de partajare publicaţiilor culturale şi ştiinţifice, din rândul disciplinelor umanistice;
2. repunerea în circulaţie a unor studii şi cercetări, concentrare în marea majoritate asupra unor subiecte locale, dar care întregesc substanţial o imagine mai largă a unei epoci, concept sau problematici arheologice, istorice, memorialistice sau muzeale, ce au fost cu precădere publicate în periodice muzeale judeţene sau locale;
3. creşterea contribuţiei României la Europeana, biblioteca digitală europeană.

Digitizarea şi adăugarea unui număr cât mai mare de publicaţii: periodice şi cărţi, în următori doi ani, editate de instituţii culturale sau ştiinţifice ce activeză în domeniul ştiinţelor umaniste prin:
1. atragerea de voluntari pentru procesul de catalogare;
2. adăugarea şi altor resurse insuficient cunoscute sau valorificate: catalogul cărţi rare şi vechi româneşti, catalogul incunabulelor, bibliografia de referinţă a cărţii vechi româneşti;
3. interconectarea cu alte resurse: baza de date a locurilor geografice, Repertoriul Arheologic Naţional
4. transformarea bibliotecii digitale ProEuropeana într-o platforma on-line unde instituţiile sau grupurile îşi vor putea publica viitoarele volume.

Afiș Conferință ProEuropeana

Descarcă broşura proiectului ProEuropeana Broşura proiectului ProEuropeana

Descarcă flyer-ul proiectului ProEuropeana Flyer-ul proiectului ProEuropeana

Timp de prelucrare pe server=0.046875 secunde