Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
ȚUGULEA, Claudiu Cîteva contribuții la istoriografia preistoriei nordului Olteniei .7-33 română
RĂDULESCU, Livian Istoricul cercetărilor privind plastica antropomorfă neoeneolitică de pe teritoriul Munteniei și Olteniei 35-51 română
PĂTROI, Cătălin Analogii și interpretări - Trei vase Sălcuța cu semne pe fund 53-58 română
SCHUSTER, Cristian Carpații meridionali, Dunărea și Oltul, "obstacole" sau "lianți culturali în epoca bronzului din Oltenia? 59-67 română
CALOTOIU, Gheorghe Descoperiri arheologice din epoca bronzului în Gorj 69-89 română
TUȚULESCU, Ion Așezarea fortificată hallstatiana. O încercare de reconstituire a unui habitat din prima vîrstă a fierului. Strictă observație asupra spațiului intracarpatic și Banat 91-101 română
COMȘA, Alexandra Cranial trauma from the neolithic times tip up to the bronze age of Romania 103-110 engleză
HORTOPAN, Dumitru Exploatarea și prelucrarea pietrei în Dacia medodională în sec II-III p. Chr. 111-114 română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII 115-119 română
POPESCU, Gabriela Carte veche românească din depozitul Muzeului județean Gorj 123-156 română
POPESCU, Adrian Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea 157-170 română
GÎRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj 171-181 română
NICHIFOR, Dorina, NICHIFOR, Gheorghe Contribuții la cunoașterea legăturilor lui Gheorghe Chițu (1828-1897) cu județul Gorj 183-195 română
GORUN, Hadrian Cîteva considerații cu privire la relansarea relațiilor României cu Franța înaintea primei conflagrații mondiale 197-201 română
FIRESCU, Victor Partidul Național Liberal în Oltenia interbelică 203-210 română
BĂLTĂȚEANU, Adrian Preoți refugiați, primiți în eparhia Olteniei (județul Gorj - 1940) 211-222 română
BRATU, Olimpia Bisericile din lemn, embleme ale arhitecturii tradiționale din Gorj 223-240 română
DUMITRESCU, Ionuț Așezările vîlcene: satul, gospodăria, locuința 241-248 română
PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin Rădinești - 520 de ani de atestare documentară 249-256 română
ZAMFIROIU, Titus Memorii din exil - Pamfil Șeicaru despre Gheorghe Tătărescu 259-288 română
BUGĂ, Dragoș S-a terminat războiul, a început chinul și teoarea 289-294 română
NICA-BADEA, Delia Degrading action of environmental factors on materials incorporation of works of arts 297-304 engleză
CĂTANĂ, Ion Considerații asupra conservării Bisericii "Sfîntul Gheorghe" din cadrul complexului "Gheorghe Tătărescu" Curtișoara 305-316 română
STĂNOIU, Ion Aspecte ale geologiei și geomorfologiei cuaternarului din Muntenia și Oltenia 319-342 română
CALOTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel 345-348 română
CALOTOIU, Gheorghe Cultura Vîrtop în Oltenia - Lazăr Simona 349-351 română