Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CALOTOIU, Gheorghe Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului .3-15 română
CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei 17-24 română
BRATU, Olimpia, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice de la Bumbești-Jiu, județul Gorj, campaniile 1997-1999 25-34 română
MARINOIU, Vasile Monumente sculpturale riomane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la Poiana, județul Gorj 35-43 română
GHERGHE, Petre O mărturile a practicării agriculturii la Săcelu în epoca romană 45-49 română
HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile O fibulă "digitală" descoperită la Socu (comuna Bărbătești, jud. Gorj) 51-54 română
BASA, Beniamin Voievodatul lui Litovoi și Țara Hațegului 55-58 română
BÎRSAN, Niculina Orașele Țării Românești în timpul domniei lui Constantin Brîncoveanu (1688-1714) 59-71 română
GÎRDU, Gheorghe Isprăvnicatele străinilor din Valahia 73-90 română
ISAC, Eva Cărți vechi românești tipărite la Neamț în patrimoniul județului Gorj 91-99 română
GÎRDU, Gheorghe Cîlnic, județul Gorj (II) 101-113 română
MARINOIU, Vasile O tîmplă pictată de Nicolae Polcovnicul Zugravul, în județul Gorj 115-122 română
CIOBOTEA, Dinică Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj conform statisticii din 1899 (II) 123-137 română
NEGULEASA, Dan Gorjul la început de secol XX 139-150 română
NICHIFOR, Dorina Mărturii gorjene inedite despre cohorta "Domnul Tudor" 151-155 română
PĂTRĂȘCOIU MIRCEA, Nicolae Incursiunea de la Arsuri a grupului "Jiu" în primul război mondial 157-166 română
NOVAC, Vasile Cîteva reacții la dispariția lui Ion C. Brătianu 167-173 română
MISCHIE, Nicolae Grigore Iunian - ministru (II) 175-196 română
NOVAC, Vasile Cavalerii gorjeni ai ordinului "Mihai Viteazul" 197-215 română
NICHIFOR, Gheorghe Gheorghe Tătărescu și idealul național 217-222 română
CEZAR, Avram Colectivizarea în fața istoriei (II) 223-241 română
BUGĂ, Dragoș Gorjul în lucrările de geografie ale profesorului Ion Conea 245-256 română
HUICĂ, Ilie Depozitele carstice mezozoice din sersantul sudic al Munților Vulcan și Parîng 257-266 română
CIOBOTEA, Nicolae, HUICĂ, Ilie Marmura de Gorj de pe Valea Porcului - Porceni județul Gorj 267-278 română
POPESCU, Felicia Ion Popescu Voitești corespondență inedită 279-284 română
LĂCEANU, Ion Considerații privind ocrotirea unor rezervații naturale din județul Gorj 285-292 română
MOCIOI, Ion Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) 295-307 română
NEGULEASA, Dan Dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) 309-314 română
SMEU, Vasile Gheorghe Dumitrescu-Bumbești 315-320 română
NICHIFOR, Gheorghe Mărturii gorjene inedite despre Gheorghe Tătărescu 321-333 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Scrisori inedite comunicate de Vasile Cărăbiș 335-339 română
BRĂNEANU, Corneliu Contribuția mănăstirii Tismanas la evoluția mișcării literare din âara noastră în sec. XIX și XX 341-345 română