Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
SMEU, Vasile Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu - Valea-Mare .5-9 română
BĂLTĂȚEANU, Adrian Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj .10-22 română
CALOTOIU, Gheorghe Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj 23-29 română
IONESCU, Dan Circulația monedei bizantine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea în secolele VI-VII 30-43 română
MARINOIU, Vasile Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu 44-55 română
NICHIFOR, Gheorghe Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII 56-66 română
RĂDESCU, Nicolina 1907 în județul Gorj 67-77 română
SECELEANU, Petre Congresele și conferințele naționale ale Partidului Comunist Român - momente istorice în creșterea rolului partidului ca forță politică, conducătoare a societății noastre 78-106 română
NEGULEASA, Dan Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești din județul Gorj 107-116 română
BAJMATĂRĂ, Domnica Scoarțe și covoarele din Gorj - tradiție și contemporaneitate - 119-135 română
BERINDAN, Cornelia Niveluri superioare de organizare a relației interior - exterior în locuința populară din Gorj 136-142 română
BAJMATĂRĂ, Domnica, MARINOIU, Vasile Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX 143-155 română
VASILESCU, Virgil Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord 146-166 română
COSOROABĂ, R., GIURGIULESCU, C., TODEA, P. Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj 167-183 română
POENARU, Liviu Atestări documentare privind ceremonialul nunții în Gorj 184-187 română
DRĂGOESCU, Ion Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București 188-194 română
NICHIFOR, Dorina Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj 195-202 română
POPESCU, Adrian Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile "Tarafului Gorjului" 203-206 română
SIBINESCU, Constantin Modificări în peisajul geomorphic al Motrului mijlociu 209-213 română
HUICĂ, Ilie Aspecte inedite din viața și activitatea geologului Ion Popescu-Voitești 214-219 română
HUICĂ, Ilie, PAPIU VICTOR, Corvin Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voitești văzută de urmașii săi 220-224 română
BĂNCILĂ, Ion I-am cunoscut pe Ion Popescu-Voitești 225-231 română
PAUCĂ, Mircea Profesorul I.P. Voitești 232-233 română
SERAFIM, Gheorghe Istoricul învățămîntului pedagogic în județul Gorj 237-244 română
GÎRDU, Gheorghe Școala elinistică și românească de la Tîrgu-Jiu 245-248 română
VĂDUVA, Filimon Profesori gorjeni în revoluția de la 1848 249-254 română
ANDRIȚOIU, V. Învățămîntul gorjan în timpul participării României la primul război mondial (1916-1918) 255-378 română
IROD, Vasile Considerații metodice privind utilizarea în cadrul lecțiilor de istorie a rezultatelor activivității de cercetare științifică 279-303 română
BREZIANU, Barbu Brîncuși, thalia și terpsichora 306-309 română
SEGĂRCEANU, Ion Coloana infinită și pasărea măiastră 311-315 română
MOCIOI, Ion Un clasic al artei - Constantin Brîncuși 316-319 română
SANDA, Ion Brîncuși - omul, artistul 320-324 română
MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Mișu Popp (1827-1892) 325-327 română
MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Iosif Schmidt-Faur (1883-1934) 328-331 română
MOCIOI, Ion Vitold Rola Piekarski 332-336 română
MOCIOI, Ion Arhitectul Iulius Dopplreiter 337-338 română
MOCIOI, Ion Pictorul Iosif Keber - Omagiu la 90 de ani 339-355 română
MOCIOI, Ion Emanuel Părăianu (1863-1916) 358-367 română
MOCIOI, Ion Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980) 368-373 română
MOCIOI, Ion Ion Gheorghe Anglițoiu (19132-1942) 374-385 română
PLOSCARU, Gheorghe Tudor Vladimirescu - repere teatrale 386-398 română
CÎRLUGEA, Zenovie Gabriel Georgescu (1914-1973) 399-413 română
MOCIOI, Ion Ion Gherasim-Gorjan (1800-1957) 414-415 română
MOCIOI, Ion Grigore Pleșoianu (1808-1957) 416-419 română
MOCIOI, Ion Nicu D. Miloșescu (1856-1924) 420-424 română
MOCIOI, Ion Jean Bărbulescu (1890-1957) 425-430 română
UDRIȘTE, Elena Începuturile iluminatutului public în orașul Tg. Jiu 433-443 română
GÎRDU, Gheorghe Oltenii în Banat 444-453 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Satele dispărute din județul Gorj 454-472 română
BALAȘA, D., COSOROABĂ, R. Un pergament cu text slavon pentru satul Poienari 473-476 română
ISAC, Eva Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj 477-479 română
CĂRĂBIȘ, Vasile Conducerea județului Gorj în veacurile trecute 480-489 română
PĂTROȘCOIU, Nicolae Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu 490-498 română
ANDRIȚOIU, Vasile Veteranul Gheorghe Largeanu-Braia, erou al războiului pentru făurirea statului național unitar român 499-502 română
GÎRDU, Gheorghe Martirii de la Brădiceni din 1916 503-507 română
GÎRDU, Gheorghe Testamentul unui erou din 1916: Vasile Irodion Dușe 508-513 română
POPESCU, Vasile Eroi ai satelor din Cîlnic, participanți la luptele pentru independență și libetatea patriei 514-517 română