Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
Gheorghe Lazarovici - Laudatio .9- română
LAZAROVICI, Gheorghe Gheorghe Lazarovici - Bibliografie .11- română
IVANOVICI, S. Plastica antropomorfă din localitatea Kremeniac, de lînga Potpornia 21- română
LUCA SABIN, Adrian Anmerkungen fur die geschichtlichen entdeckungen bezuglich der archaeologischen niederlassung aus Turdaș-Lunca (bezirck Hunedoara) 77- germană
PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Vasele cu semne pe fund din Neoliticul dezvoltat în spațiul carpato-balcanic 103- română
EL SUSI, Georgeta Analogii și diferențe între economiile animaliere ale comunităților Vinca și grupul Foeni în așezări din Banat 135- română
RADU, Adriana Cîteva condiderații asupra datărilor C14 și a condițiilor climatice referitoare la complexul cultural Bubanj-Sălcuța-Krivodol 153- română
GUDEA, Nicolae Granița romană și romană tîrzie în zona Porților de Fier. Cîteva note critice și statistice 171- română
FERARU, Remus Scriitori din pontul stîng și contribuția lor la îmbogățirea culturii elenistice 195- română
POP, Constantin Bronzuri figurate în Dacia Română: proveniența bronzurilor 223- română
ALICU, D. Templele Miciei (III) Temple probabile 231- română
ARDEVAN, Radu, GUDEA, Nicolae Depozitul monetar de la Iclod, sec IV P. Chr. 245- română
GUDEA, Nicolae Notițe de arheologie creștină. I. O clădire din așezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică și basilica creștină 263- română
CRĂCIUNESCU, Gabriel Descoperiri Basarabi în localitatea Rogova, jud. Mehedinți 273- română
PETRESCU, Sorin Cercetări arheologice la Caransebeș-Sat Bătrîn 287- română
BOZU, Ovidiu, IAROSLAVSCHI, Eugen Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pamînt de pe dealul (comuna Vărădia, județul Caraș-Severin) 295- română
PETRESCU, Sorin O statuetă a zeului Osiris la Tibiscum 301- română
ARDEȚ, Lucia Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum 305- română
ARDEȚ, A., BOZU, Ovidiu, IAROSLAVSCHI, E. Noi ștampile de amforă de la Vărădia 309- română
GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a provinciei Moesia II 1. Despre lectura ștampilei N 317- română
GUDEA, Nicolae Contribuții la istoria militară a provinciei Moesia I. 1. Propunere pentru lectura unei ștampile militare înca nerezolvate 323- română
PINCA, Răzvan Capete de buzdugan din colecția Muzeului din Lugoj 333- română
ȚEICU, Dumitru Contribuții la repertoriul arheologic al Banatului montan 339- română
BOZU, Ovidiu Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fîrliug, jud. Caraș-Severin) 377- română