Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CÎNDEA, Ionel Aspecte din viața spirituală în cetatea Brăilei 1538-1828 .9-21 română
STOICA, Maria Remodelarea orașului Brăila în secolul al XIX-lea 23-41 română
AVRAMESCU, Valeriu Începuturile activității filatelice brăilene 43-48 română
BUCLEI, Toader Gheorghe T. Marinescu animatzor al vieții culturale brăilene interbelice 49-86 română
ZUICĂ, Eugen Istoria catolicismului în țările române în secolul al XVII-lea. Izvoare și istoriografie 89-110 română
CALESCU, Vasile Dimitrie Cantemir și campania de la Prut (1711) 111-117 română
NEAGOE, Claudiu Carte, cultura și societate în Țara Românească în veacul al XVIII-lea 119-132 română
SÎRBU, Ionel Cadre instituționale și practică politică în Romania interbelică 133-141 română
SÎRBU, Ionel Izolarea politică a României și problema Basarabiei 143-156 română
NEGRU, Leontin Basarabia de Sud și ocupația sovietică (iulir-septembrie 1940) 157-168 română
TULUȘ, Arthur Breasla marinarilor din ținutul Dunărea în cursul anului 1940 169-184 română
RĂDULESCU, Mihai Sur quelques membres de la famille royale de Roumanie en France 185-192 franceză
GHIȚĂ, Marian A existat un "model românesc" de asimilare a ideilor revoluționare franceze? 195-216 română