Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IORGA, Nicolae Dunărea românească .1-14 română
IORGA, Nicolae Cîteva legături românești. Legături de cărți bisericești descoperite la biserica Sf. Spiridon din Brăila 15-16 română
ISTRATI, N. Cărți străine vechi despre Brăila 17-20 română
POPESCU, Mihail Dărîmarea Cetății Brăila 21-28 română
DIANCOV, Alexandru, SEMILIAN, S. Începuturile școalei bulgare la Brăila 29-32 română
SEMILIAN, S. "Moș Ion" - un ziar scos la Brăila de poligraful George Baronzi 33-39 română
CHIRIȚĂ, Constantin Arborii în estetica și higiena Brăilei - îndreptări necesare 40-42 română
SEMILIAN, S. "Lupta Națională" - un vechi ziar brăilean de luptă pentru unirea cu Ardealul 40-42 română
DEMETRIAD, Paul Activitatea portului și docurilor Brăila în anul 1933, față de activitatea anilor precedenți 53-67 română
MARINESCU, Gheorghe La intrarea "Analelor Brăilei" în al VI-lea an de vieață 68-73 română
BOUNEGRU, I. Însemnări bibliografice privitoare la Brăila - carți alcătuite de brăileni și tipărite la Brăila 74-80 română
MARINESCU, Gheorghe Informații asupra trecutului istoric al Brăilei - extras din cărțile în cari e menționată Brăila 74-80 română
MARINESCU, Gheorghe Documente și informații istorice privitoare la Brăila 74-80 română