Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MARINESCU, Gheorghe Cultura locală brăileană .3-10 română
MIHĂILESCU, Gheorghe Importanța comercială a Brăilei dela întemeiere pînă la căderea sub turci și relațiile ei cu Brașovul - epoca 1358-1540 - .11-30 română
SEBASTIAN, Mihail Brăila, median al unei noui Românii 31-38 română
MARINESCU, Gheorghe Ioan Penescu - noui contribuții la cunoașterea activității lui 39-46 română
GIUVELIC, Ștefan Contribuții la biografia sriitorului C.Samdu-Aldea. Informațiuni culese dela baba Stanca Șerban Costin, mătușa lui C., Sandu-Aldea și dela Ștefan I. Petrea, văr 47-48 română
BUCUȚĂ, E. Bartu Cecropide - un ziarist mai puțin 49-52 română
DEMETRIAD, Paul Activitatea portului și docurilor Brăila în perioada 1 aprilie 1934-31 martie 1935 față de activitatea anilor precedenți 53-66 română
MARINESCU, Gheorghe Informații asupra trecutului istoric al Brăilei - extras din cărțile în cari e menționată Brăila 67-71 română
GANE, Ion Completări la opra lui I.C. Lerescu 72-73 română
GANE, Ion Manisfestări culturale ale corpului didactic brăilean 73-74 română
CONSTANTIN, Nicolae Viața religioasă de azi a Brăilei 74-76 română
MARINESCU, Gheorghe Date statistice comparate asupra Brăilei 76-78 română
MARINESCU, Gheorghe Secția locală de turism a Turing-Clubului-României 78-80 română
MARINESCU, Gheorghe Al VI-lea Ciclu de conferințe organizat de"Analele Brăilei" 80-81 română