Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
IORGA, Nicolae Brăila în luptele lui Mihai Viteazul cu turcii .3-3 română
MARINESCU, Gheorghe Un deceniu dela începerea activității regionalist-culturale la Brăila .4-23 română
PAPACOSTEA, Cezar Profesorul Ioan Culiotti (1853-1943) 25-33 română
MIREA, Ilie Corespondența lui Panait Istrati - pe marginea unei scrisori - 34-37 română
CĂLINESCU, George Istoria școalelor din orașul și județul Brăila, - 1832 - 1864 38-47 română
MANAFU, Ionel Contribuțiuni la istoria Mitropoliei Proilaviei 48-54 română
MARINESCU, Gheorghe Introducere la monografia agricolă Județul Brăila 55-59 română
GANE, Ion Opere uitate ale lui G. Baronzi 60-61 română
ISTRATI, N. Urbanistica generală. Vol I.. Evoluția - Sfințescu C. 61-62 română
Documente și informații istorice privitoare la Brăila 63-63 română