Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
MARINESCU, Gheorghe "Analele Brăilei" întră în al doilea deceniu de viață .3-4 română
MANAFU, Ionel Mitropolia Proilaviei (urmare) .5-17 română
COSAC-BRĂILA, P. Obiceiuri, credințe, supersiții și leacuri băbeșri din jud. Brpila, în legătură cu medicina 18-24 română
MIREA, Ilie Monografia satului (lipovenesc) Pisc 25-28 română
SEMILIAN, S. Christache Suliotti (1951-1908) 29-32 română
BELLESORT, A. Brăila dinainte de răsboi, centrul exportului de cereale 33-42 română
DUMBRĂVEANU, A. Cu pictorul Teodorescu-Sion, despre el și despre Brăila 43-46 română
BOERESCU, I. O tipografie brpileană anterioară anului 1861 47-47 română