Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
BUȘUI, Nicolae Banatica - Cuvînt înainte română
BĂLĂNESCU, Dana, LAZAROVICI, Gheorghe Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
CADARIU, Ștefan, ZAHARIA, Florica Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în județul Caraș-Severin 27- română
CADARIU, Ștefan, PETROVSZKY, Richard Așezări ale culturii Coțofeni în județul Caraș-Severin 35- română
LAZAROVICI, Gheorghe, SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în "Clisura Dunării" 71- română
SĂCĂRIN, Caius Depozitul de bronzuri de la Cozla (județul Caraș-Severin) 107- română
GUMĂ, Marian Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea 115- română
BOZU, Ovidiu, GUDEA, Nicolae Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 181- română
BOZU, Ovidiu Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) 185- română
PETROVSZKY, Richard Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului 201- română
UZUM, Ilie Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
UZUM, Ilie Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) 225- română
MATEI, Ștefan Fortificațiile de pe teritoriul Banatului în lumina izvoarelor scrise 255- română
FENEȘAN, Costin Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea 265 română
FENEȘAN, Costin Ragusa (Dubrovnik) und das Banat in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts 277- română
CIULEI, Gheorghe Autonomia juridică a românilor din Banat în evul mediu 285- română
TRÎPCEA, Theodor Informații despre unele localități din Banat în secolul al XVIII-lea 291- română
WOLLMANN, Volker Mineritul din Banat la mijlocului veacului al XVIII-lea oglidit ăntr-un album-cartografic 297- română
CALINCOF, Eleonora Contribuții documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea 317- română
GROZA, Liviu Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
PĂIUȘAN, Radu, SAV, Corneliu Despre desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în nord-estul Banatului 341- română
NEAMȚU, Gelu Ideea dacoromaniei simbol al luptei pentru unitatea națională în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 359- română
LEU, Valeriu, ZABERCA, Vasile I.E. Tieranu - luptător pentru emancipare națională 367- română
FAUR, Viorel Lupta românilor din Crișana pentru drepturi naționale în primii ani ai veacului al XX-lea 373- română
MILIN, Miodrag Situația revoluționară în Banat (1914-1918) 383- română
BRĂTESCU, Constantin Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
DOBRESCU, Victor Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) 399- română
ȘANDRU, D. Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietățile funciare ale uzinelor de fier și domeniilor Reșița 407- română
ZABERCA, Vasile Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
MUNTEANU, Ion Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică 429- română
RUJA, Gheorghe Dizolvarea sindicatelor unitare din Romania și procesul comunist de la Timișoata (1929) 439- română
POPA, Ion Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 453- română
ȘERBAN, Ion Lupta Partidului Comunist Roman, în fruntea maselor populare din județul Caraș-Severin, împotriva dictaturii antonesciene (1940-1944) 457- română
BISTRIANU, Aurel, LEU, Valeriu Circulația cărții românești în Valea Almăjului pîna la 1840 467- română
DUDAȘ, Vasile Carți vechi românești din Țara Hațegului în lumina catalogului lui Ștefan Moldovan (1857) 484- română
POPA, Mircea Iluministul bănățean: Grigorie Obradovici (1771-1847) 511- română
LĂPTOIU, Negoiță Un mare animator și precursor: pictorul Nicolae Popescu 519- română
HILLINGER, Nicolae Considerații asupra activităților învățătorului Iosif Olaru 527- română
NAGHI, Gheorghe Din corespondența lui C. Diaconovici privitoare la ziarul "Dreptatea" 531- română
COMȘA, Eugen Așezarea neolitică de la Liubcova 537- română
MOROZ-POP, Maria Așezarea eneolitică de la Sacoșu Mare (raport preliminar) 541- română
ALBU, Ion File din istoria localității Gherteniș (județul Caraș-Severin) 547- română
BOZU, Ovidiu, SĂCĂRIN, Caius O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective 553- română
BUZAN, Ion Conservarea unor monumente istorice din județul Caraș-Severin 559- română
GUMĂ, Marian Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii (I). Epoca bronzului în spațiul carpato-balcanic) - Morintz Sebestian 571- română
SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică și tracică) 575- română