Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
GERMANN, Carol, LAZAROVICI, Gheorghe, RESCH, Friederiche Descoperiri arheologice la Timișoara - Freiforf 35- română
MOROZ-POP, Maria Plastica vinciană din așezarea de la Sălbăgelu Vechi (com. Găvojdia, jud. Timiș) 53- română
SĂCĂRIN, Caius O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
GUMĂ, Marian Contribuții la cunoașterea culturii Basarabi în Banat 65- română
ROGOZEA, Petru Cîteva descoperiri hallstattiene recente din Banat 139- română
GUDEA, Nicolae, MOȚU, Iancu Observații în legătură cu istoria Banatului în epoca romană 151- română
BENEA, Doina Cercetări arheologice în așezarea civilă de la Tibiscum - Edificiul VII 203- română
BOZU, Ovidiu Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit (jud. Caraș-Severin) 225- română
BONA, Petru, POP, Constantin Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) 231- română
BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) 235- română
STOICOVICI, Eugen Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane și prefeudale 239- română
UZUM, Ilie Locuirile medivale românești de la Gornea - Tomonițe 249- română
ȚEICU, Dumitru, UZUM, Ilie Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele 297- română
TRÎNCĂ, Georgeta Observații pe marginea materialului faunistic din așezarea medievală de la Ilidia (jud. Caraș-Severin) 311- română
SĂTMĂREAN, Cornel Despre comunitatea sătească și norme de drept bizantin utilizate în sporturile juridice din cadrul obștilor sătești românești 321- română
CIULEI, Gheorghe Cauze penale în evul mediu în Banat 333- română
LUCACI, Ion, POPA, Ion Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița 341- română
GROZA, Liviu Testamentul generalului Mihail Trapșa 345- română
APAN, Mihai, FAUR, Viorel Din acțiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907 351- română
BRĂTESCU, Constantin Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) 357- română
POPA, Ion Mărturii pe peliculă 365- română
PELIGRAD, Dumitru 65 de ani de la constituirea Uniunii minerilor 371- română
DOBRESCU, Victor Un luptător pentru Unirea de la 1918. Prof. Sabin Evuțian (1889-1977) 375- română
POPA, Ion Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 383- română
BRĂTESCU, Constantin Cîteva documente privind mișcarea muncitoreascăși comunistă din Anina în anii crizei economice 387- română
ȘERBAN, Ion Dun presa străină a anului 1940 despre regimul antonescian și ocupația hitleristă 393- română
MIOC, Damaschin Însemnătatea cronicii românești a lui Gheorghe Brancovici 397- română
OPRINESCU, Adriana Elemente laice în pictura veche românească din Banat 409- română
HILLINGER, Nicolae File din istoria unei școli bicentenare 427- română
LEU, Valeriu, ZEBERCA, Vasile Un dascăl bănățean la cumpănă de veacuri - Ion Simu (1844-1923) 433- română
POPA, Ion, ZABERCA, Vasile Cartea de aur a teatrului din Oravița 447- română
CĂLIN, Petru Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) 457- română
MOROZ-POP, Maria Contribuții la repertoriul arheologic al localităților din județul Timiș din paleolitic și pînă în Evul Mediu 469- română
GOG, Octavian, RĂILEANU, Constantin Contribuții la problema continuității în vestul Banatului. Studiu preliminar topoarheologic și numismatic la Teremia Mare 491- română
OLARU, Martin Din istoricul turismului bănățean 509- română
CADARIU, Ștefan Curățirea și conservarea unei lămpi electrice de minier de la începutul secolului al XX-lea 535- română
BURGER, Alice Late circulation money in south Pannonia - Burger Alice 539- română
DONOIU, Ion Efigii feministe pe monedele romane - Donoiu Ion 541- română
CĂLIN, Petru Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) 543- română