Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
DAICOVICIU, Constantin Banatul antic (Probleme și perspective) .11- română
LAZAROVICI, Gheorghe Unele probleme ale neoliticului în Banat 17- română
GROZA, Liviu Așezarea neolitică de la Balta Sărată 61- română
RUSU, Mircea Cultura Tisa 77- română
COMȘA, Eugen Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca 85- română
PROTASE, Dumitru Observații asupra așezărilor rurale din Dacia romană și postromană (sec. II-VI) pînă la venirea slavilor 93- română
GUDEA, Nicolae, STANCOVICI, Voin Un relief cu cavalerul trac de la Pojejena 107- română
ISAC, Dan Monumente votive romane din Banat 111- română
DĂNILĂ, Ștefan, POP, Constantin Statuete romane reprezentînd luptători 127- română
GUDEA, Nicolae Descoperiri monetare antice și bizantine în Banat 139- română
NEAMȚU, Alexandru Probleme actuale în cercetarea istoriei medii a României 149- română
LAZAROVICI, Gheorghe, UZUM, Ilie Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice 157- română
GOLDDENBERG, Samuel Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea 163- română
CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae, UZUM, Ilie Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179- română
WOLLMANN, Volker Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197- română
CORDOȘ, Nicolae Lugojenii și Emanuil Gojdu 281- română
BOCȘANU, Nicolae Un istoric uitat - Damaschin Bojincă (1802-1869) 289- română
NEAMȚU, Gelu Tendințe și valori în activitatea politică a lui Andrei Mocioni (1848-1977) 301- română
HORVATH, Alexandru Tradiții și aspecte din lupta revoluționareă a muncitorilor de la Uzinele Reșița în perioada premergătoare creerii P.C.R. 313- română
GHERCA, Cornel Forme ale luptei desfpșurate de masele populare conduse de P.C.R. Între anii 1924-1928 în județul Caraș-Severin 321- română
FARKAS, Walter Aspecte ale mișcării muncitorești conduse de P.C.R., la Reșița în perioada 1929-1931 333- română
ȘERBAN, Ion Aspecte din lupta muncitorilor reșițeni împotriva regimului antonescian (1940-1944) 339- română
FENEȘAN, Costin Un copist bănățean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 349- română
BULILĂ, Adriana, FENEȘAN, Costin, ȚIGU, Viorel Biserica ortodoxă română din Lipova 353- română
BÎRSESCU, Alexandru Nicolae Iorga călător în Banat 373- română
PAVEL, Teodor Activitatea "Asociației Naționale Arădene" în sprijinul învățămîntului românesc din Banat și Crișana (1862-1918) 383- română
CICALĂ, Ion Ziarul "Drapelul" - factor activ în mișcarea națională a românilor bănățeni 393- română