Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
GUMĂ, Marian Hadrian Daicoviciu (1932-1984) română
LUCA SABIN, Adrian Contribuții la istoria artei neolitice. Plastica așezării de la Liubcova-Ornița (jud. Caraș-Severin) .6-44 română
LAZAROVICI, Gheorghe, PETRESCU, Marius, SFETCU, Octavian Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaș 45-57 română
POPESCU, Octavian Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) 59-80 română
OPRINESCU, Adriana Depozitul de bronzuri de la Pojejena (județul Caraș-Severin) 81-87 română
GOGÎLTAN, Florin Două vase hallstattiene de bronz în colecțiile Muzeului Banatului din Timișoara 89-93 română
GUMĂ, Marian Cîteva precizări asupra unor descoperiti aparținînd primei și celei de a doua epoci a fierului din Sud-Vestul României (I) 95-106 română
PETRESCU, Marius Tibiscum - Principia castrul mare de piatră (I) 107-136 română
ROGOZEA, Petru Unelte romane de la Tibiscum 137-146 română
BOZU, Ovidiu Așezarea daco-romană de la Grădinari-"Săliște" (jud. Caraș-Severin) 147-186 română
BĂLĂNESCU, Dana Descoperiri numismatice din Sudul Banatului - V- 187-204 română
UZUM, Ilie Mărturii arheologice de civilizație veche românească descoperite în satul Gornea - "Căunița de Sus" 205-266 română
ȚEICU, Dumitru Cercetări de arheologie medievală la Berzovia 267-279 română
EL SUSI, Georgeta Considerații preliminare asupra materialului faunistic din așezarea medievală de la Berzovia - "Pătruieni" (jud. Caraș-Severin) 281-287 română
WALLNER-BĂRBULESCU, Luminița Documente inedite privind existența și evoluția breslelor din Lugoj în secolul al XIX-lea 289-296 română
GRAF, Rudolf, ZABERCA, Vasile Informații despre mineritul și metalurgia bănățeana de la mijlocul veacului al XIX-lea 297-309 română
DOBRESCU, Victor Constantin Diaconovici Loga - pionier al culturii naționale a românilor bînîțeni 311-320 română
BORUGĂ, Elena Activitatea despărțămîntului Lugoj al Astrei (1898-1918) 321-331 română
GROZA, Liviu Adunarea generală Astra la Bpile Herculane (9-10 septembrie 1900) 333-346 română
PELIGRAD, Dumitru Iosif Ciser (1884-1922) și minerii Văii Jiului 347-360 română
ZABERCA, Vasile Situația proprietății funciare din Sudul Banatului în perioada prtemergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forțate 361-376 română
CĂLIN, Petru Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeș: "Calendarul Românului" 377-383 română
POP, Ion, ZABERCA, Vasile Din tradițiile culturale ale centrului minier Anina 385-395 română
POPA, Ion Considerații asupra somajului la uzinele de fier și domeniile din Reșița (1929-1933) 397-402 română
GIURAN, Valeriu Documente privind contribuția armatei române din Banat în timpul Războiului antihitlerist, în octombrie 1944 (II) 403-413 română
SURU, Coriolan Construcția de utilaj petrolier la Reșița între 1924-1954 415-437 română
UZUM, Ilie Tradiții muzeistice în județul Caraș-Severin și începuturile activității muzeului reșițean 439-461 română
CĂLIN, Petru Preocupări în domeniile cercetării științifice și valorificării patrimoniului la Muzeul de Istorie al Județului Caraș-Severin 463-514 română
DOUCA, Nicolae Damian Izverniceanu - Preocupări folcloristice 515-520 română
HILLANGER, Nicolae File din monografia unei vechi localități miniere - Doman 521-527 română
TABAN, Mircea Industriile țărănești din județul Caraș-Severin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Considerații etno-istorice 529-575 română
BĂLĂNESCU, Dana Studii și cercetări de numismatica. Vol. IX 577-580 română
ZABERCA, Vasile Memorialistica revoluției de la 1848 în Transilvaniei 581-583 română