Sistemul european de inventariere a patrimoniului cultural

  • Subiect: În articolul de faţă este propusă o succintă prezentare a Sistemului European de Inventariere a Patrimoniului Cultural (lnventory of the European Cultural Heritage – IECH/Inventaire du Patrimoine Culturel Europeen – IPCE). Apărut ca o alternativă la diversitatea sistemelor europene de inventariere (vezi articolul „Asupra sistemelor de inventariere a patrimoniului cultural imobiliar” – BCMI nr. 3/111) şi aplicat începând cu 1966 în ţări din Consiliul Europei (Spania, Malta), sistemul ICPE a urmărit constituirea unui instrument (fişă de inventar) unificat pentru toate tipurile de valori protejate şi de a da posibilitatea informării populaţiei şi autorităţilor locale cu privire la existenţa unor valori protejate şi a implicaţiilor asupra dezvoltării locale.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Metodologii şi tehnici de lucru
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI
  • Editura: Comisia Naţională al Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1993
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: IV; nr. în TOM: 3-4; anul 1993; Serie Nouă
  • Paginaţia: 51-52
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 23   >  >|