Editorial

  • Subiect: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (BCMI) este prima publicaţie periodică din România dedicată protejării patrimoniului cultural imobil, apărută trimestrial începând cu luna ianuarie 1908, sub direcţia Comisiunii Monumentelor Istorice (CMI). La origine, Buletinul avea ca obiectiv general „deşteptarea şi răspândirea în popor a simţului şi priceperii pentru conservarea monumentelor, prin publicarea de lucrări speciale asupra monumentelor şi de instrucţiuni asupra chipului conservării sau restaurării lor”1 şi cuprindea „o parte ştiinţifică”, în care se urmărea publicarea a „tot felul de monografii, studii, lucrări, comunicări şi materialuri de natură istorică, arhitectonică şi artistică privitoare direct şi numai la monumentele noastre istorice” şi „o parte oficială”, în care se publicau „rapoartele anuale ale Comisiunii, procesele verbale ale şedinţelor ei, referatele arhitecţilor însărcinaţi cu conducerea şi executarea lucrărilor de conservare şi restaurare, precum şi eventualele circulări, informaţiuni şi deciziuni ale Ministerului şi ale Comisiunii, privitoare la monumentele noastre istorice.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
  • Editura: Institutul Naţional al Patrimoniului
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIV; nr. în TOM: 1-2; anul 2017; Serie Nouă
  • Paginaţia: 6-10
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  1 / 28   >  >|