Prin trei secole alături de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice

  • Subiect: „Cu 125 de ani în urmă, în noiembrie 1892, intra în vigoare Legea pentru Conservarea şi Restaurarea Monumentelor Publice şi era înfiinţată Comisiunea Monumentelor Publice, cunoscută mai degrabă drept Comisiunea Monumentelor Istorice. Întâia sa menire a constat în elaborarea unui inventar al imobilelor şi al bunurilor mobile care prezentau interes istoric sau artistic aparte, inventar ce urma să fie actualizat periodic, din cinci în cinci ani, prin clasări şi declasări. De asemenea, comisia urma să se pronunţe cu privire la orice intervenţie dedicată oricărui monument istoric, acţionând, prin cei numai trei membri, ca un consultant al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Rămasă în subordinea acestuia, comisia îşi va desfăşura activitatea pe lângă Casa Bisericii, de facto încă din 1904, de jure începând cu 1913, în condiţiile în care, din acelaşi (ultim) an a fost compusă din nouă personalităţi cărora li se alăturau membrii corespondenţi. În fine, în conformitate cu legislaţia intrată în vigoare în 1919, comisia rămâne exclusiv la dispoziţia ministerului, dar cei în continuare nouă membri onorifici au de acum posibilitatea de a colabora cu secţiuni regionale, constituite din personalul necesar, de asemenea onorific sau retribuit. În această formulă — a unei instanţe naţionale secondată de instanţe zonale — Comisiunea Monumentelor Istorice a funcţionat până la desfiinţarea sa, în anul 1948. Trei ani mai devreme îşi încetase apariţia organul oficial, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, înfiinţat încă în 1908 şi periodic principal, de vreme ce anuarul a fost publicat doar sporadic, în anii 1914, 1915, 1942 şi 1943.”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
  • Editura: Institutul Naţional al Patrimoniului
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIV; nr. în TOM: 1-2; anul 2017; Serie Nouă
  • Paginaţia: 84-89
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 28   >  >|