Lista specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, atestaţi în cursul anului 2017