Propuneri de punere în valoare a unui patrimoniu ameninţat cu dispariţia – bisericile cu pictură exterioară din zona colinară a Valahiei

  • Subiect: Studiul are un caracter de „Semnal” şi preliminar întocmirii unor studii de specialitate bazate pe o analiză multi-criterială (valoare arhitecturală, istorică, urbanistică, etnografică, memorială ş. a.), care să stabilească o ierarhizare printr-un sistem cuantificabil plecând de la macrounităţi teritoriale (microzonare) şi propuneri pentru instituirea zonelor protejate (material, local).
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Comunicări şi rapoarte de cercetare
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI
  • Editura: Comisia Naţională al Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1995
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VI; nr. în TOM: 1-2; anul 1995; Serie Nouă
  • Paginaţia: 32-37
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  5 / 16   >  >|