Ordinul ministrului culturii nr. 2032/1999 pentru infiinţarea Comisiei de Atestare in domeniul Monumentelor Istorice şi aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a experţilor in domeniul protejării monumentelor istorice şi a specialiştilor in domeniul conservării şi restaurării monumentelor istorice

  • Subiect: „Ministrul culturii, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art.10 alin. (1) din Hotărarea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, în vederea exercitării de către Ministerul Culturii a rolului de organizator al activilăţii de ateslare tehnico-profesională a specialiştilor care activează în domeniul conservării monumentelor istorice, conform art. 5 pct. 5.14 lit. a) din Holărarea Guvernului nr.134/1998, avand în vedere dispoziţiile art. 8 lit. b) şi c) şi ale art. 10 lit. k) şi I) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41/1995, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1197, aprobată şi modificată prin Legea nr. 56/1998, emite următorul ordin:”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
  • Editura: Comisia Naţională al Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2000
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XI; nr. în TOM: 1-4; anul 2000; Serie Nouă
  • Paginaţia: 290-303
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  23 / 29   >  >|