• Subiect: „Aceste frescuri, cari împodobesc atât de strălucit interiorul bisericii Hurezului, sunt, împreună cu piesele de sculptură din sombra operă arhitecturală, cele câteva tezaure de artă religioasă românească, pe cari vremea şi oamenii, vrăjmaşii cei de veci întâlniţi în pomenirea artei celei vechi, le-au crutat mai cu osebire. Pornit să cercetez frescurile dela Hurezi, nu mi-aş fi închipuit să găsesc în întregime zugrăveala cea făcută de meşteri iscusiţi şi cu mare cheltuială, din voia şi porunca Voevodului muntean, mai cu seamă când ştiam că, în chiar apropierea acestei mănăstiri, o mână iconoclastă, dusă de inconştienţa unui pictor - care atunci nu a înţeles, cum nu se înţelege nici astăzi, îndoita pietate cu cari suntem datori să ne apropiem de rămăşiţele de artă pământeană,-a trecut, inconştient de această datorie, peste o veche şi probabil frumoasă zugrăveală.”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
  • Editura: Comisiunea Monumentelor Istorice
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1909
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; nr. în TOM: 1-4; anul 1909; seria Veche
  • Paginaţia: 73-84
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 29   >  >|