Ceva despre Biserica Mănăstirii Tismana

  • Subiect: „Istoricul acestui monument este destul de bine cunoscut, atât din lucrările lui AI. Ştefulescu, cât şi din " Istoria" şi " I nscripţiile" d-Iui profesor Iorga . Acum, În urmă, lucrarea d-Iui V. D răghiceanu, publicată În " Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice", fasc. 79, anul 1 934, ni-a mai dat preţioase lămuriri.”
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice
  • Editura: Datina Românească
  • Loc publicare: Vălenii de Munte
  • Anul publicaţiei: 1937
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXX; nr. în TOM: 1-4; anul 1937; seria Veche
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 28   >  >|