Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc romano-bănăţean Nr. 13 din Caransebeş - Roşu O.L.