Profesori ai Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeş în memoriile învăţătorului Pavel Jumanca