• TITLU în română: Despre începutul culturii Gumelniţe în nord-estul Peninsulei Balcanice
  • Subiect: Articolul de faţă reprezintă o abordare nouă a unui subiect complex şi discutat intens în literatura de specialitate: începutul culturii Gumelniţa. Sunt prezentate ipotezele despre geneza, evoluţia şi sincronismele civilizaţiei gumelniţene, insistându-se asupra variantelor regionale şi aspectelor locale, în special asupra aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Studiul se concentrează asupra descoperirilor din Republica Moldova şi din sudul Ucrainei. Este aboradată problema importurilor gumelniţene descoperite în aşezările Precucuteni III final de la Ruseştii Noi I şi Holercani I (Fig.1). Vasele gumelniţene descoperite la Holercani I, sugerează contacte pe termen lung între cele două culturi. Sincronismul dintre Gumelniţa A1 şi prima jumătate a fazei Precucuteni III este demonstrată de figurinele antropomorfe de lut şi vasele tipic gumelniţene, descoperite în aşezarea de la Aleksandrovka. Plecând de la aceste importuri se discută posibilitatea unor contacte anterioare între cele două zone culturale. În opinia noastră, la acest moment ipoteza lui Eugen Comşa, conform căreia cultura Gumelniţa evoluează exclusiv din cultura Boian este greu de acceptat. Este clar că apariţia complexului cultural Kodjadermen–Gumelniţa–Karanovo VI este consecinţa unui semnificativ proces de integrare culturală, care are loc în peninsula Balcanică şi în zone adiacente acesteia. La actualul stadiu al cercetărilor, este foarte clar că geneza culturii Gumelniţa reprezintă un proces lung şi complex, originile acesteia trebuind căutate cu precauţie în toate fenomenele culturale anterioare. Studiul de faţă sugerază doar o altă zonă în care pot fi căutate originile acestei culturi.
  • Limba de redactare: română, engleză
  • Secţiunea: Studii şi articole
  • Vezi publicația: Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos
  • Editura: Muzeul Dunării de Jos
  • Loc publicare: Călăraşi
  • Anul publicaţiei: 2005
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXII; anul 2005; subtitlu: In honorem Silviae Marinescu-Bîlcu, 70 de ani
  • Paginaţia: 161-166
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  14 / 31   >  >|