Capitolul III - Comunităţile Bolintineanu în Câmpia Dunării

  • Subiect: Acest capitol tratează sintetic cunoştinţele existente în prezent despre comunităţile Bolintineanu din Câmpia Dunării. Sunt discutate premisele şi evoluţia în timp a definirii acestei culturi, în special, problema considerării sale pentru un timp îndelungat ca fază culturală a culturii Boian. Sunt enumerate principalele situri unde a fost cercetată această cultură. Este delimitată aria de răspândire a culturii, sunt descrise tipurile de aşezări şi de locuinţe, sunt prezentate şi discutate ocupaţiile, uneltele, ceramica. La final sunt incluse concluzii cu privire la reperele cronologice ale acestei culturi şi la relaţiile sale cu alte culturi neolitice, precum şi repertoriul aşezărilor şi descoperirilor aparţinând acestei culturi, conţinând 21 de intrări.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos
  • Editura: Muzeul Dunării de Jos
  • Loc publicare: Călăraşi
  • Anul publicaţiei: 2003
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XX; anul 2003; subtitlu: Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos, cu privire specială asupra centrului Munteniei, de Marian Neagu
  • Paginaţia: 48-72
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 16   >  >|