Burial customs of the Lower Danube and Eastem Balkans in the Neolithic and Chalcolithic

  • TITLU în română: Obiceiuri funerare la Dunărea de Jos şi în Balcanii Răsăriteni în neolitic şi chalcolitic
  • Subiect: Descoperirea bogatei necropole eneolitice de la Varna la începutul anilor 1970 a reţinut atenţia cercetătorilor din întreaga lume în special datorită inventarelor sale extinse cu obiecte de aur şi cupru. De-a lungul timpului au fost avansate mai multe ipoteze privind caracterul distinct al necropolei de la Varna, deosebită de cimitirele mai îndepărtate de coastă nu doar prin inventarele foarte bogate, ci şi prin trăsăturile culturale relevate de obiceiurile funerare. Interpretarea că aceste obiceiuri sunt rezultatul unor influenţe puternice venite din stepele nord-pontice trebuie respinsă. Diferenţele dintre obiceiurile de la Varna şi cele din necropole îndepărtate de coastă sunt rezultatul tradiţiilor autohtone îndelungate, iar diferenţierea ar putea fi explicată prin momentele distincte în care neolitizarea a ajuns în diferite regiuni geografice.
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos
  • Editura: Muzeul Dunării de Jos
  • Loc publicare: Călăraşi
  • Anul publicaţiei: 2002
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XIX; anul 2002; subtitlu: Vladimir Dumitrescu. 100 ani de la naştere
  • Paginaţia: 26-42
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  5 / 20   >  >|