Nouvelles contributions sur l`âge du bronze en Roumanie. Le dépôt de bronzes de Drajna de Jos et l`epée de Bucium

  • TITLU în română: Contribuţii noi asupra epocii bronzului din România. Depozitul de bronzuri de la Drajna de Jos şi spada de la Bucium
  • Subiect: Autorul publică depozitul de bronzuri descoperit la Drajna de Jos, în judeţul Prahova, în anii 1914 şi 1916 de ţărani care extrăgeau lut pe malul Teleajănului pentru case. Sunt examinate cele 240 piese componente: şapte spade fragmentare, 16 vârfuri de suliţe, 17 topoare, 1 sceptru şi 199 seceri. Spadele de tip Naue sunt supuse unei examinări suplimentare, fiind comparate cu descoperirea similară de la Bucium, judeţul Iaşi. Autorul foloseşte aceste exemple pentru a demonta teoria conform căreia epoca bronzului este bine reprezentată doar în spaţiul intracarpatic, în cel extracarpatic existând o cezură civilizaţională după înfloritoarele culturi neolitice şi eneolitice.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne
  • Editura: Cultura Naţională
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1925
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 2; anul 1925; subtitlu: Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie; seria 1
  • Paginaţia: 345-384
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 16   >  >|