Notes prosopographiques (VI)

  • Subiect: Autorul semnalează în această contribuţie trei aspecte prosopografice de interes pentru istoria spaţiului carpato-dunărean şi balcanic: 1. un nou procurator - guvernator al Daciei Inferior, Ulpius Saturninus, menţionat de o diplomă militară privind Dacia Inferior, datând din 146; 2. faptul că este posibil ca guvernatorul C.C. Hasta al celor trei Dacii în vremea lui Marcus Aurelius/Commodus, ulterior acestei demnităţi, să fi devenit şi guvernator al Africii; 3. un nou comandant al legiunii V Macedonica, staţionate la Potaissa, macedoneanul Domitius Antigonus, a cărui carieră fulminantă sub Caracalla este reconstituită.
  • Limba de redactare: franceză
  • Secţiunea: Notes et discussions
  • Vezi publicația: Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne
  • Editura: Editura Academiei Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1999-2001
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 43-45; anul 1999-2001; subtitlu: Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie; seria nouă
  • Paginaţia: 231-233
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  12 / 28   >  >|