MANFRED OPPERMANN, Die westpontischen Poleis und ihr indigenes Umfeld in vorrömischer Zeit, Schriften des Zentrum für Archaeologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes, 2004, V + 397 S. et 82 Tf.

  • Subiect: Recenzie pozitivă, în două pagini, a sintezei lui Manfred Oppermann despre arheologia cetăţilor greceşti vest-pontice şi relaţiile lor cu indigenii înainte de cucerirea romană. Recenzentul incluse însă şi unele observaţii critice şi discută mai pe larg în contradictoriu interpretările pe care autorul le oferă alegerii locului de fondare al coloniilor pontice şi caracterului etnic al unora dintre tumulii din necropola cetăţii Histria.
  • Limba de redactare: franceză
  • Secţiunea: Comptes Rendus
  • Vezi publicația: Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne
  • Editura: Editura Academiei Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2006
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 50; anul 2006; subtitlu: Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie; seria nouă
  • Paginaţia: 463-464
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  30 / 31   >  >|