Le stade actuel des recherches sur la culture géto-dace à son époque de développement maximum (IIe siècle av.n.è - Ier siècle de n.é.)

  • TITLU în română: Stadiul actual al cercetărilor asupra culturii geto-dace în epoca sa de dezvoltare maximă (sec. II a.Chr. - I p.Chr.)
  • Subiect: Această contribuţie realizează o prezentare sintetică a cunoştinţelor de la momentul scrierii sale privitoare la cultura materială dacică în perioada sa clasică, în secolele II î.e.n. - I e.n.. După ce sunt amintite activităţile de pionierat ale lui Cezar Bolliac, Grigore Tocilescu şi Vasile Pârvan, sunt trecute în revistă următoarele aspecte: aşezările rurale şi cele fortificate (davae), cetăţile de apărare, sanctuarele, necropolele, tezaurele, ceramica, obiectele metalice, statuetele, importurile. În final, este scos în evidenţă caracterul unitar al culturii materiale getice şi dacice pe cuprinsul actual al României.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne
  • Editura: Editura Academiei Republicii Socialiste Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1979
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 23; anul 1979; subtitlu: Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie. 2050 ans depuis la création du premier état dace centralisé et indépendant; seria nouă
  • Paginaţia: 5-19
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 40   >  >|