Complexul lacustru Gorgoviţa - Delta Dunării. Probleme de morfogeneză, evoluţie şi regim hidric

  • Subiect: Prin complexul lacustru Gorgova înţelegem toate lacurile cuprinse în delta fluviatilă dintre braţul Sulina la nord, braţul Sfântu Gheorghe la sud şi grindul Caraorman la est. În partea vestică, limita este greu de precizat, deoarece spaţiul dintre braţele Sfântu Gheorghe şi Sulina - din ce în ce mai îngust spre cea de-a doua bifurcaţie - a fost supus mai intens proceselor de colmatare cu aluviuni, fapt ce a determinat înalţarea terenului şi dispariţia lacurilor cu extensiune şi adâncime mare. Îngustarea spaţiului, la care se mai adaugă şi prezenţa grindului Rusca, chiar pe mijloc, fac ca în această parte să nu mai poată fi vorba de un complex lacustru propriu-zis, ci de o serie de lacuri şi terenuri mlăştinoase cu adâncime mică şi de cele rnai multe ori izolate, situaţie similară cu cea din nordul braţului Sulina (Sireasa). Complexul lacustru Gorgova, axat pe depresiunea cu acelaşi nume (circa 26 000 ha) şi extins între limitele menţionate mai sus cuprinde ca lacuri mai imporlante: Gorgova, Isac, Uzlina, Isacel, Cuibeda, Obretinul Mic, Obretinciuc, Potcoava, Gorgovăţ, Cruglic etc.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Muzeul Delta Dunării
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 1978
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: V; anul 1978; subtitlu: Studii şi comunicări de Geologie-Geografie şi Mediu ambiant; serie veche
  • Paginaţia: 153-174
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 19   >  >|