Din cuvântul participanţilor - Radu Bagdazar, Muzeul literaturii Române, Bucureşti

  • Subiect: Autorul atrage atenţia asupra pierderii de informaţie datorită hiperspecializării cercetătorilor şi a lipsei de perspectivă interdisciplinară. Acesta considera că problema vocabularului controlat era deja soliţionată de mult timp. Propune elaborarea şi publicarea, de către colective de muzeogratfi, arheologi sau cercetă­ tori, a unor tezaure de termeni-descriptori pentru fiecare din disciplinele în oare se manifestă fenomene terminologice similare. Aceste tezaure de termeni ar urma să fie supuse dezbaterii pentru ca apoi, consfinţite, să fie impuse ca atare tuturor specialiştilor.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Muzeul Delta Dunării
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 1979
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VII; anul 1979; subtitlu: Perfecţionarea sistemului de evidenţă a patrimoniului cultural naţional; serie veche
  • Paginaţia: 236-237
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  44 / 62   >  >|