Din cuvântul participanţilor - Gheorghe Dinuţă, Muzeul Judeţean Ilfov, Oficiul pentru patrimoniul cultural Naţional