Din cuvântul participanţilor - Ioan Opriş, Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste