Approche geohistorique de la liaison du lac de Babadag avec le lac de Razim a travers l’analyse des cartes anciennes

  • TITLU în română: Abordare geoistorică a legăturii dintre lacul Babadag şi lacul Razim pe baza studierii hărţilor vechi
  • Subiect: Poziţia geografică a lacului Babadag, la sud de Delta Dunării, ridică problema eventualei sale legături cu lacul Razim. Studiul acestui subiect se sprijină pe analiza diacronică a unui corpus de 38 de hărţi care vizează zona analizată, din sec. XVI până în zilele noastre. Harta este percepută în studiul de faţă drept un instrument de analiză care permite urmărirea evoluţiei peisajului şi periodizarea evoluţiei legăturii dintre lacurile Babadag şi Razim pe baza comparării unor documente din epoci istorice diferite. Analiza diacronică cartografică permite individualizarea marilor tendinţe între deschidere şi închidere: perioade de deschidere ale lacului Babadag spre lacul Razim şi invers, de separare a acestor două entităţi, precum în perioada actuală în care legătura dintre cele două lacuri este redusă la extinderea vegetaţiei sau la un schimb artificial de apă prin intermediul unei ecluze. Studiul de faţă va fi completat ulterior printr-o analiză sedimentară efectuată pe baza unui carotaj efectuat pe sit în 2011.
  • Limba de redactare: franceză
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2013
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 11; anul 2013; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 343-356
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  14 / 17   >  >|