O periegeză prin istoricul cercetării protoistorice dobrogene: necropolele "de tip Murighiol"

  • Subiect: Cercetarea necropolelor din Dobrogea sec. IV-III a.Chr. împlineşte şase decenii. Celor dintâi săpături de la Murighiol (1954-1958) le-au urmat, la scurt timp, săpăturile de la Satu Nou (1958-1959) şi Teliţa (1959). Ulterior, trei mari necropole au fost cercetate la Enisala (1968-1976), Bugeac (1968-1984) şi Canlia (1969-1974). Nici una dintre necropolele amintite nu a fost valorificată sistematic de către autorii săpăturilor. Doar necropola de la Canlia a fost publicată sistematic după o aşteptare de aproape trei decenii. Toate celelalte necropole sunt cunoscute doar prin rapoarte preliminare şi incomplete. Reproducerea sistematică a monumentelor arheologice în deplina lor integritate a fost eludată sau abandonată în repetate rânduri. Dezbaterile nu au mai fost ancorate în particularul documentar, ci au intrat lesne în deriva generalizărilor aproximative. Aceste generalizări au îngăduit perpetuarea, fără revizuiri reflexive, a clişeelor istoriografice tradiţionale. În aceste condiţii, necropolele din Dobrogea sec. IV-III a.Chr. nu pot fi comparate judicios altor vestigii similare din Muntenia sau din Bulgaria. Introducerea în circuitul ştiinţific a rezultatelor vechilor săpături prin valorificarea lor metodică şi integrală consituie o prioritate stringentă a cercetării protoistorice actuale.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2014
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 12; anul 2014; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 69-97
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  3 / 23   >  >|