Fişierul depozitului - sursă şi metodă eficientă pentru cunoaşterea, cercetarea şi valorificarea patrimoniului muzeal