Sinteza hemolizinelor în diferite condiţii de cultivare la Bacillus cereus

  • Subiect: Dintre bacteriile aerobe şi sporulate, Bacillus cereus este singurul germen, în afară de B. anthracis, care dovedeşte o patogenitate potenţială. Aceasta explică, desigur, atenţia tot mai mare de care s-a bucurat acest germen în rândul cercetătorilor. Autorul urmăreşte oxicitatea hemolizinei prin administrarea intranazală la şoareci, activitatea ei litică în diluţii seriate asupra hematiilor de iepure şi eventuala concordanţă între patogenitate şi hemoliză, hemolizina fiind obţinută în diferite condiţii de cultivare a B. cereus. În toate experienţele s-a folosit mutanta Sp- a suşei 1196 A. de B. cereus, pusă la dispoziţie de laboratorul Catedrei de Microbiologie şi Imunologie a Facultăţii de Medicină Veterinară Bucureşti. A fost aleasă această mutantă, întrucât absenţa sporogenezei facilitează eliminarea celulelor bacteriene.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Muzeul Delta Dunării
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 1973
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: III; anul 1973; subtitlu: Studii şi comunicări de ştiinţele naturii; serie veche
  • Paginaţia: 723-733
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  46 / 47   >  >|