Eficienţa ecologică de utilizare a hranei pentru creştere şi producţie la populaţii de pui de Ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării

  • Subiect: Lucrarea de faţă este dedicată rolului funcţional al speciei de peşte macrofitofag Ctenopharyngodon idella în ecosistemele acvatice prin determinarea eficienţelor ecologice de utilizare a hranei. Cercetările s-au efectuat pe două populaţii de pui de Ctenopharyngodon idella, crescute în heleşteie piscicole la Caraorman, Delta Dunării. Cele două heleşteie de creştere aveau dimensiuni de 3 ha şi 4 ha. Popularea lor s-a efectuat cu larve de 5 zile, în greutate de 0,002 g, la 19 iunie 1972, la o temperatură a apei de 22°C. Densitatea la populare a fost de 100.000 exemplare/ha în heleşteul 3 şi 225.000 exemplare/ha la heleşteul 2.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Muzeul Delta Dunării
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 1977
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: V; anul 1977; subtitlu: Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii şi comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie; serie veche
  • Paginaţia: 221-229
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  25 / 48   >  >|