Producerea ceramicii locale la Gurile Dunării în secolele I-IV p.Chr.

  • Subiect: Ca provenienţă, ceramica poate fi locală sau adusă din alte provincii. Tipologic, formal şi funcţional, la Gurile Dunării ceramica romană cunoaşte o varietate de tipuri şi, pentru a facilita discuţia, vom porni de la aspectul funcţional, cu precizarea că ceramica comună include atât produsele de factură locală, lucrate cu mâna sau la roată, cât şi anumite produse ceramice importate din alte provincii ale Imperiului. Ceramica locală cuprinde întreaga producţie autohtonă de tradiţie geto-dacă, dar şi produse ale ceramicii romane de serie, care, după calitatea argilei, degresant şi culoare, relevă existenţa unor centre locale de producţie, a unor officinae specializate în prelucrarea acestor produse, în concordanţă cu gusturile tot mai rafinate ale comunităţilor romanizate din zona Gurilor Dunării. Meşterii olari locali imită o mare parte a importurilor ceramice solicitate de reprezentanţii păturilor avute, dar menţin ceramica tradiţională ieftină şi pe gustul populaţiei autohtone. În epoca romană, preluarea tradiţiilor autohtone de către olari reflectă un dublu aspect: pe de o parte, o continuitate în producerea ceramicii autohtone, în paralel cu puternica industrie a ceramicii romane, pe de altă parte, existenţa unui regim alimentar aparte, care implica noi obiceiuri de masă, însuşite de, şi de la populaţia autohtonă. Astfel, vechiul fond getic îşi pune amprenta, atât pe vesela de masă, cât şi pe aceea de bucătărie, la confecţionarea oalelor, a castroanelor şi a cănilor, dar şi în raporturile cu greco-orientalii din armata romană prezentă la Gurile Dunării, sau cu familiile de meşteşugari venite din nordul Pontului Euxin, care aduc forme ceramice specifice unor zone cu vechi tradiţii în acest domeniu. În epoca romanităţii târzii, centrele locale de producţie ceramică din zona Gurilor Dunării tind să preia nevoile pieţii şi să acopere cerinţa tot mai crescândă a populaţiei de produse ceramice ieftine. În acest sens, centrele de olărit din mediul urban şi din mediul rural produc cantităţi mari de ceramică utilitară, întrebuinţată curent în gospodăriile oamenilor, pentru hrană, băut şi iluminat.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2009
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 7; anul 2009; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; Serie nouă
  • Paginaţia: 193-216
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 32   >  >|