Monedele de aur romane şi bizantine din colecţia Maria şi Dr. George Severeanu