Consideraţii preliminare privind lămpile greceşti şi elenistice de la Orgame / Argamum (com. Jurilovca, jud. Tulcea)

  • Subiect: În lucrarea de faţă sunt publicate pentru prima dată lămpile greco-elenistice, categorie ceramică importantă pentru nuanţările cronologice şi identificarea partenerilor comerciali. Cele 19 lămpi avute la dispoziţie se datează începând cu sfârşitul sec. VII a.Chr. şi primii ani ai sec. II a.Chr., confirmând odată în plus evoluţia preromană a Orgamei. Dintre acestea patru piese s-au păstrat întregi sau au putut fi complet întregite, iar şase au doar profilul bazinului complet. Majoritatea (12 ex.), au fost recoltate de pe plaja aflată spre est, la baza promontoriului pe care a fost construită aşezarea, patru au fost descoperite în cetate, două în necropola tumulară şi una în sectorul extramuran din vestul fortificaţiei. Cele mai timpurii (epoca arhaică şi clasică) au bazinul deschis, prevăzute cu tub central sau cu o protuberanţă conică la interior. Lămpile elenistice, cu bazinul închis, păstrează mai multe elemente morfologice pentru identificare. Din păcate, majoritatea lămpilor au fost descoperite întâmplător sau în poziţie secundară, astfel că doar câteva pot contribui la datarea contextului stratigrafic. Deşi restrâns şi probabil incomplet, lotul studiat este de o mare varietate tipologică şi cronologică. Se remarcă prezenţa unor piese de bună calitate, produse în centre ceramice consacrate din lumea greacă, alături de altele, modelate neglijent, din lut inferior. Nu excludem posibilitatea ca acestea din urmă să fie produse la Orgame, în sprijinul acestei ipoteze stând descoperirea unor cuptoare contemporane de ars ceramica. În sfârşit, repartizarea spaţială a descoperirilor, cu o concentrare semnificativă pe plajă, presupune reconsiderarea dimensiunilor unei zone intens locuite, dispărută acum în totalitate prin prăbuşirea falezei.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2013
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 11; anul 2013; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 43-65
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  4 / 17   >  >|