Lăcrămioara Manea, Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tipărită) în spaţiul nord-dobrogean. Prefaţă de prof. univ. dr. Mihai Mitu, Editura Istros, Brăila, 2013, 473 p., 27 pl.