Opaiţe romane târzii decorate cu ”Faţadă de temple”

  • Subiect: Articolul intenţionează să analizeze opaiţele romane târzii care au discul decorat cu o arcadă sau nişă, susţinută pe două coloane. Acest motiv arhitectural a fost discutat în ultimii 40 de ani în ceea ce priveşte semnificaţia acestuia sau originea sa, indiferent de reprezentare sau de tipul opaiţului pe care îl decora. Am identificat patru tipuri distincte de opaiţe şi două reprezentări principale. Cele mai multe au fost descoperite în Constantinopol şi în oraşele învecinate, pe coasta Mării Negre şi în siturile dobrogene, excepţie făcând Egiptul (unde apar şi într-o variantă mai târzie), Cipru şi Byblos. Împreună cu o hartă completă a răspândirii, care cuprinde şi opaiţele inedite, autorii sintetizează toate informaţiile şi ipotezele publicate până în prezent, şi propun o abordare insolită pentru înţelegerea economiei înfloritoare a arealului Pontic dar şi al cetăţilor de pe recent restauratul limes danubian, în momentul său de maxim apogeu la sfârşitul sec. V şi în sec. VI p.Chr.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2019
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 17; anul 2019; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 207-234
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 18   >  >|