Early Iron Age Pottery from Saharna Mare–Dealul Mănăstirii: Interdisciplinary Approach

  • TITLU în română: Ceramica din perioada timpurie a epocii fierului de la Saharna Mare-Dealul Mănăstirii: O abordare interdisciplinară
  • Subiect: Graţie unui proiect finanţat de Fundaţia Volkswagen au fost realizate cercetări interdisciplinare asupra ceramicii provenite din mai multe situri de prima epocă a fierului din nordul Mării Negre, inclusiv din regiunea Nistrului Mijlociu. Printre acestea, după numărul de probe, precum şi după varietatea formelor de vase supuse analizelor, se evidenţiază aşezarea Saharna Mare–Dealul Mănăstirii, raionul Rezina, Republica Moldova, atribuită culturii Cozia-Saharna. De aici au fost prelevate 52 probe de ceramică, care au fost supuse analizelor petrografice şi chimice. De asemenea, cu scopul de a stabili provenienţa materiei prime utilizate la modelarea ceramicii, au fost prelevate probe din aflorimentele naturale de argile, amplasate la o distanţă de cca. 1,0 km sud-vest de aşezare. Rezultatele analizelor, suplimentate de vestigiile arheologice ale unui atelier pentru prelucrarea ceramicii, precum şi de ustensilele utilizate pentru modelarea şi ornamentarea vaselor, conduc spre concluzia unei producţii locale a recipientelor.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2020
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 18; anul 2020; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 67-109
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  4 / 23   >  >|