• Subiect: Aşezarea extramuros a fost sondată încă din anul 1978 prin practicarea a trei secţiuni, S I, perpendiculară pe latura sudică a incintei (5x1,50 m), S II pe latura de vest (5x1,50 m) şi S III (25x1,50 m) latura nordică. În cursul campaniilor din anii 1979-1980 unele casete deschise intramuros au fost prelungite şi in extramuros şi anume: pe latura de est C 18 bis (5,50 x 2,50 m), C 19 bis (5,50 x 2,50 m), C 20 bis (5,50 x 7 m), iar pe latura vestică C 2 bis- C 10 bis (5 x 2,50 m). ln 1981 a fost continuată sondarea locuirii extramurane prin trasarea a două secţiuni: prima la 25 m depărtare de latura de sud a incintei, S IV a (30 x 2,50 m ), iar cea de-a doua, S IVb, perpendiculară pe prima (7,5 x 2 m). În fine, în anul 1982 s-a trasat încă o secţiune, S V (11x2 m) la 8 m de la turn estică a burgului şi a fost cercetată zona de lângă latura de nord a porţii burgului - S VI (10x3 m). Nota conţine scurte precizări referitoare la stratigrafie şi principalele descoperiri.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Muzeul Delta Dunării
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 1991
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: anul 1991; subtitlu: Studii şi comunicări de istorie veche, arheologie şi numismatică; serie veche
  • Paginaţia: 207-209
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  26 / 51   >  >|