Valorificarea în clasă a cercetărilor de istorie locală

  • Subiect: La o distanţă ce variază între 6 şi 10 km spre sud-vest de marginea capitalei, netezimea câmpiei este brusc întreruptă de o vale largă formată de râurile Sabar, Argeş şi Ciorogârla. Cândva valea era o întindere mlăştinoasă, întreruptă din loc în loc de grinduri, iar câmpul spre Bucureşti se integra în codrul Vlăsiei. Satele celor mai multe comune de aici se înşiruie în lungul terasei, iar câteva şi-au găsit loc pe grindurile din vale, riscând să fie inundate când apele vin. Condiţiile naturale bune au făcut ca locurile acestea să fie atrăgătoare pentru om de-a lungul veacurilor, aşa încât constatăm o locuire neîntreruptă a vieţii omeneşti începând din paleoliticul îndepărtat până în zilele noastre.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Metodică
  • Vezi publicația: Studii şi Articole de Istorie: SAI
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1964
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 6; anul 1964
  • Paginaţia: 375-387
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  18 / 18   >  >|