Locuitorii gumelniţeni în lumina cercetărilor de la Teiu

  • Subiect: Săpăturile arheologice de la Teiu au fost întreprinse în urma unor numeroase cercetări de suprafaţă, care au fost începute în 1956 şi continuate fără întrerupere până în prezent. Rezultatele acestor cercetări au fost valoroase. Au fost descoperite noi văi cu unelte protopaleolitice, lărgindu-se astfel aria culturii de prund în România, regiunea Argeş constituind cel mai puternic centru al culturii de prund din Europa, importantă verigă de legătură între cele două zone principale ale culturii de prund de pe glob-continentul african şi Asia de sud-est. Au fost descoperite urmele a peste 40 de aşezări din diferite epoci şi s-au putut studia evenimente importante din istoria medievală a României.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Studii şi articole de istorie
  • Editura: Ştiinţifică
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1967
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 9; anul 1967
  • Paginaţia: 7-24
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 20   >  >|