Scurtă introducere în domeniul elementelor moştenite de limbi europene din idiomuri preistorice egiptoide avându-şi originea în semiluna fertilă

 • TITLU în română: Scurtă introducere în domeniul elementelor moştenite de limbi europene din idiomuri preistorice egiptoide avându-şi originea în semiluna fertilă
 • Subiect: Preocupările autorului de faţă în domeniul avut în vedere de către acest articol s-au reflectat deja, deşi la scară redusă, în volumul Archaeolinguistica (Poruciuc 1995~ vezi mai ales pp. 37-39), precum şi într-o serie de articole care au abordat fondul onomastic de substrat. Dintre acestea, Poruciuc 1997 (articol bazat pe comunicarea prezentată la al VII-lea Congres lntemational de Tracologie, Constanţa-Mangalia-Tulcea, 1996) pune direct problema provenienţei unui întreg stoc de antroponime egeo-balcanice.
 • Limba de redactare: română
 • Secţiunea: LINGVISTICĂ
 • Vezi publicația: Thraco-Dacica
 • Editura: Academiei Române
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 1998
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XIX; nr. în TOM: 1-2; anul 1998
 • Paginaţia: 14
 • Pagina: 7
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  3 / 31   >  >|